header

Iedere minderjarige heeft het recht om, samen met zijn omgeving, de krijtlijnen uit te tekenen van ‘hun plan’. Wij staan klaar met informatie, coaching & een duwtje in de rug!

“Het RTJ-punt gaat steeds uit van de krachten van de jongere(n), gezin(nen) en hun netwerk.”

We vertrekken vanuit een krachtgerichte kijk op de zorgvrager waarbij hij/zij en zijn/haar natuurlijke context als volwaardige partner en als kennisbron in het ondersteuningsproces aanzien wordt. We werken samen met een basishouding van respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

We ondersteunen personen met een hulpverzoek zo goed mogelijk bij de keuze, planning en evaluatie van het ondersteuningsproces. We beogen hierbij eigenaarschap van de hulpverzoekers, alsook een maximale inzet van het netwerk.

website door axento.be